کفی های جدید تولید شده در کارخانه سریر چوب،

از اردیبهشت ماه سال جاری به تولید انبوه رسیده،

که می‌توان به چند مورد از محاسن این کفی نسبت به کفی های قبلی اشاره کرد:

    • صداگیری تخت
    • استحکام و مقاومت تخت خواب
    • پیچ ریگلاژ برای سطوح غیر هم سطح
    • جلوگیری از لرزش قید ها
    • یکپارچگی کل تخت